Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

SGTiR Warszawa

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, która przygotowuje absolwentów do pracy w terenie w zakresie tworzenia i zarządzania firmami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi. SGTiR wraz z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Europejską Akademią Sztuk tworzy Grupę Uczelni Vistula.

 

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Kierunki Studiów

SGTIR oferuje studia licencjackie i magisterskie w języku polskim i angielskim. Studenci na pierwszym stopniu studiów mogą kształcić się w kierunku dietetyki oraz turystyki i rekreacji. Na drugim stopniu tylko na turystyce i rekreacji.

 

Warszawska Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Internacjonalizacja

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Vistula to uczelnia międzynarodowa. Każdego roku, wykładowcy we współpracy ze studentami organizują międzynarodowe konferencje, seminaria naukowe oraz spotkania branżowe.

 

SGTiR Rekrutacja

Aby dostać się na studia na SGTiR w Warszawie należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tam swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyłaj zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji.

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

 

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację z wysyłką!