Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ZUT Szczecin – podstawowe informacje

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to publiczna uczelnia powstała 1 stycznia 2009 roku z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Głównym celem działalności ZUT jest kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, rolniczych, matematycznych i chemicznych.

Szczecin ZUT – kierunki i wydziały

Uniwersytet składa się z 10 wydziałów:

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektryczny
Wydział Ekonomiczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (dawniej Mechaniczny)
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Wydział Techniki Morskiej i Transportu (dawniej Wydział Techniki Morskiej)
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Najpopularniejsze kierunki studiów na ZUT to ekonomia, architektura oraz automatyka i robotyka.

ZUT – rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Szukasz oryginalnych kolekcjonerskich naklejek na legitymacje? Sprawdź naszą ofertę znaczków.