Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

SSW Kielce

Działalność i aktywność Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach jest skierowana na zaspokojenie oczekiwań studentów, społeczeństwa oraz potencjalnych pracodawców. Misją uczelni jest spełnienie takich warunków, aby każdy student mający potencjał swoich wrodzonych możliwości w procesie kształcenia organizowanym i prowadzonym przez uczelnię, nabył taki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji, który pozwoli mu osiągnąć sukces w życiu i w pracy

 

Staropolska Szkoła Wyższa Kielce Kierunki Studiów

Kielecka szkoła oferuje szereg popularnych kierunków studiów na I i II stopniu.

STUDIA I STOPNIA:

 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Ekonomia
 • Psychologia
 • Kulturoznawstwo
 • Filologia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Finanse i rachunkowość
 • Rolnictwo
 • Pielęgniarstwo

 

STUDIA II STOPNIA:

 • Ekonomia
 • Pedagogika
 • Psychologia

 

Staropolska Szkoła Wyższa Rekrutacja

Aby dostać się na studia na Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tam swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyłaj zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji.

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

 

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację z wysyłką!