Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

SAN Warszawa

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to jedna z największych polskich niepublicznych uczelni wyższych – kształci 18 tys. studentów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych). Założona została w 1994 r., a obecnie posiada sieć szkół w Polsce (w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu ) i poza nią (Londyn). Uczelnia współpracuje również z Clark University w USA, mając uprawnienia do nadawania tytułów doktorskich, oferując szeroki zakres kursów edukacyjnych z zakresu szerokiego wyboru nauk społecznych, głównie w zakresie zarządzania konkretnymi gałęziami przemysłu i usług.

Społeczna Akademia Nauk Warszawa

SAN zapewnia wysokiej jakości edukację studentom z całego świata. Celem uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy XXI wieku, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Oferuje studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz programy MBA. SAN posiada 3 wydziały: Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Medycznych.

San Warszawa rekrutacja

Rekrutacja na studia na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie jest dokładnie opisana na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem SAN

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.