Akademia Pomorska w Słupsku

AP Słupsk

Akademia pomorska w Słupsku jest państwową szkołą wyższą o ponad 40-letniej tradycji. Uczelnia została założona w 1969 roku jako kolegium nauczycielskie. Uniwersytet znajduje się 18 km od Morza Bałtyckiego w mieście Słupsk, któremu w 1265 r. przyznano prawa miejskie. Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku jest około 3000 studentów.

AP Słupsk – kierunki i oferta edukacyjna

AP w Słupsku kształci w 8 dziedzinach (filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika, edukacja artystyczna – specjalność: edukacja muzyczna i matematyka), natomiast na studiach pierwszego stopnia uczelnia kształci się w 17 dziedzinach (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, filologia niemiecka, kulturoznawstwo, politologia, fizyka, fizyka techniczna, edukacja techniczna i IT, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, filozofia, socjologia, prace społeczne, kosmetologia, zarządzanie, fizjoterapia).

AP oferuje również studia podyplomowe. Wydział Filologiczny i Historyczny oraz Wydział Matematyki są uprawnione do nadawania stopni doktorskich.

Uniwersytet posiada także jednostki międzywydziałowe, tj .: Wydawnictwo Naukowe, Archiwa Uniwersyteckie i Bibliotekę Główną oraz jednostki międzyszkolne: Centrum Studiów Języków Obcych, Centrum Sportu i Rehabilitacji.

Na Pomorskim Uniwersytecie jest 550 pracowników naukowych i dydaktycznych, w tym 90 profesorów i 260 lekarzy. Wykłady prowadzą także profesorowie wizytujący z innych instytucji naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, np. z Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier lub Wielkiej Brytanii.

AP legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Szukasz nowej kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Odbierz ją osobiście lub wybierz przesyłkę!