Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

UPH Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach to nowoczesny uniwersytet powstały w 1969 roku. Uczelnia daje możliwość uzyskania stopni naukowych na 27 kierunkach studiów z ponad 50 różnymi specjalnościami – od nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych po studia menedżerskie.

Siedlecka uczelnia współpracuje z najlepszymi instytucjami naukowymi, badawczymi i biznesowymi na świecie. Dzięki swoim nowoczesnym obiektom Uniwersytet w Siedlcach zapewnia bardzo korzystne warunki do zdobywania wiedzy i prowadzenia badań.

Siedlce UPH – kierunki i wydziały

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach składa się z 4 wydziałów:

  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Wydział Nauk Ścisłych
  • Wydział Przyrodniczy

Najpopularniejsze kierunki studiów na UPH Siedlce to pedagogika i logistyka.

UPH Siedlce – stypendia studenckie

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mogą starać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Może być ono przyznane studentowi, który uzyskał najwyższą średnią lub wyróżnia się naukowymi, artystycznymi lub sportowymi osiągnięciami. Liczba i wysokość miesięcznych wypłat stypendiów jest ustalana corocznie przez władze uniwersytetu.

Ponadto studenci UPH mają do dyspozycji 4 domy studenckie o łącznej liczbie 700 pokoi. Wszystkie domy studenckie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównych budynków uniwersyteckich. Mają bardzo wysoki standard i są wyposażone w Internet szerokopasmowy.

Elektroniczna legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację z wysyłką i ciesz się nią już teraz!