Uniwersytet Rzeszowski

UR – podstawowe informacje

Uniwersytet Rzeszowski powstał w 2001 roku. Jego historia sięga 1965 roku, kiedy to powołano Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Rzeszowie, która wraz z filią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie stała się podstawą Uniwersytetu w Rzeszowie. Obecnie UR jest największą uczelnią akademicką Polski południowo-wschodniej.

Uniwersytet Rzeszowski Kierunki i Wydziały

Uniwersytet w Rzeszowie składa się z 12 wydziałów:

 • Wydział Biologiczno-Rolniczy
 • Wydział Biotechnologii
 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Wydział Medyczny
 • Wydział Muzyki
 • Wydział Pedagogiczny
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Socjologiczno-Historyczny
 • Wydział Sztuki
 • Wydział Wychowania Fizycznego

Rzeszowski Uniwersytet oferuje różnorodne studia licencjackie i podyplomowe, specjalistyczne szkolenia i kursy dla dorosłych.

Uniwersytet ma prawie 18 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Każdego roku przyjmuje się około 4000 nowych studentów. Personel składa się z około 2000 osób.

Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktorskiego m.in. w zakresie historii i archeologii, fizyce, socjologii, literaturze i językoznawstwie, biologii.

Uniwersytet Rzeszowski – rekrutacja

Aby dostać się na studia na Uniwersytecie w Rzeszowie należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tak swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyła zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji. Zasady, terminy i etapu rekrutacji kandydatów na studia na UR szczegółowo opisane są na stronie internetowej uczelni.

UR legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

Potrzebujesz aktualnej naklejki na legitymację? Tutaj możesz zamówić kolekcjonerski hologram z wysyłką!