Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UP Poznań – historia

Początki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu sięgają 1870 roku, kiedy to powstała Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie, niedaleko Poznania, dzięki staraniom Augusta Cieszkowskiego, wybitnego obywatela, filozofa i mecenasa rolnictwa nauki i edukacja. Zaś w 1996 roku uczelnia została nazwana Uniwersytetem Przyrodniczym im. Augusta Cieszkowskiego. Obecnie Poznański Uniwersytet Przyrodniczy zajmuje wiodącą pozycję w rankingach uniwersytetów nauk przyrodniczych i nauk biologicznych w Polsce. Kształci ponad 12 000 studentów i zatrudnia 1500 pracowników.

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań – kierunki

UP Poznań składa się z ośmiu wydziałów i oferuje szeroki zakres kształcenia w ramach 22 kierunków studiów i ponad 30 specjalności, w tym biologii, biotechnologii, architektury krajobrazu, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, technologii drewna, ochrony środowiska, zwierząt, technologii żywności itp.

Uczelnia zapewnia kształcenie w systemie 3-poziomowym: I) studia na stopniu inżyniera lub studia licencjackie, II) studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra i III) studia doktoranckie. Dodatkowo prowadzone są studia podyplomowe. Wszystkie wydziały są uprawnione do nadawania stopnia doktorskiego.

ELS legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Hologramy kolekcjonerskie els sprzedam – sprawdź ofertę najnowszych naklejek els.