Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z trzech czołowych polskich uczelni. Wyróżnia się 405 letnią tradycją i historią pełną osiągnięć. Uniwersytet szczyci się swoimi osiągnięciami i dostosowuje je do zasad Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Promuje idee proeuropejskie i aktywnie uczestniczy w międzynarodowej społeczności akademickiej, dąży do realizacji wspólnych programów badawczych i edukacyjnych. Ma na celu wzmocnienie więzi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i podejmuje nowe inicjatywy sprzyjające współpracy z krajami Europy.

UAM Poznań – wydziały i oferta edukacyjna

UAM w Poznaniu składa się 16 wydziałów i niezależnych oddziałów. Oferuje 55 kierunków studiów. W ostatnich latach oferta edukacyjna jest coraz bardziej zróżnicowana. Uczelnia zatrudnia ponad 3000 członków wydziału, w tym ponad 750 profesorów i profesorów nadzwyczajnych, ponad 150 wizytujących wykładowców. Kształci ponad 43 000 studentów, w tym ponad 800 przyjeżdżających studentów z zagranicy.

Uniwersytet stale zmienia i aktualizuje programy badawcze i treści programów nauczania, ze szczególnym naciskiem na ich interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter.

UAM – rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Akademii Ignatianum w Krakowie są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem systemu eRekrutacja. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

ELS legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką do swojej kolekcji z wysyłką.