Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

AWF Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego to uczelnia publiczna powstała w 1950 roku. AWF w Poznaniu jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy pasjonują się i uprawiają sport. Na warszawskim AWF można studiować dziennie, jak i zaocznie.

AWF w Poznaniu Kierunki i Wydziały

Akademia Wychowania Fizycznego składa się z następujących wydziałów:

  • Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
  • Wydział Turystyki i Rekreacji
  • Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Studenci na kierunku wychowanie fizyczne mogą się kształcić na specjalnościach: nauczycielskiej, trenerskiej, menedżerstwo i zarządzanie sportem, rehabilitacja ruchowa lub sport. Na Wydziale Turystyki i Rekreacji zajęcia dydaktyczne realizuje się na specjalnościach hotelarstwo, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, polityka turystyczna oraz rekreacja.

AWF Poznań – rekrutacja

Rekrutacja na krakowską uczelnie prowadzona jest przez system elektronicznej rekrutacji. Pierwszym krokiem w procesie jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego, dzięki któremu należy nie tylko wprowadzić swoje dane do systemu informatycznego uczelni, ale przede wszystkim można na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Zamów kolekcjonerski hologram els i wzbogać swoją kolekcję naklejek na legitymację.