Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

PŚ Kielce

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach to publiczna uczelnia techniczna założona w 1965 jako Wyższa Szkoła Inżynierska. W Politechnikę Świętokrzyską została przekształcona w 1974 r. Kielecka uczelnia jest spadkobiercą tradycji regionu świętokrzyskiego, obszaru o wysokim potencjale ekonomicznym. Przez ponad pięćdziesiąt lat swojej działalności, Politechnika Świętokrzyska jako jedyna instytucja szkolnictwa wyższego w regionie kształciła studentów, którzy później tworzyli wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną, zatrudnioną głównie przez lokalne przedsiębiorstwa. Obecnie kielecka politechnika zatrudnia 470 pracowników dydaktycznych.

zatrudnioną głównie przez lokalne przedsiębiorstwa. Obecnie kielecka politechnika zatrudnia 470 pracowników dydaktycznych.

 

Politechnika Świętokrzyska Kierunki i Wydziały

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach prowadzi studia w ramach pięciu wydziałów:

  • Budownictwa i Architektury
  • Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  • Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
  • Mechatroniki i Budowy Maszyn
  • Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Najpopularniejsze kierunki studiów to budownictwo, automatyka i robotyka oraz logistyka.

Obecnie uczelnia kształci ponad 10 000 studentów na studiach licencjackich i podyplomowych w 17 dyscyplinach i ponad 50 specjalnościach.

Uczelnia ma prawo do nadawania stopnia doktora nauk ścisłych i technologii w siedmiu dziedzinach: automatyki i robotyki, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, elektrotechniki, inżynierii produkcji, mechaniki i inżynierii mechanicznej. Ma również prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i technologii w trzech dyscyplinach: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i elektrotechnice.

 

Politechnika Kielce Kampus Studencki

Politechnika Świętokrzyska znajduje się na dużym 22-hektarowym kampusie w centrum miasta. Uczelnia ma także 2,75-hektarowy kampus satelitarny w Dąbrowie koło Kielc z zapleczem naukowo-dydaktycznym i biurami administracyjnymi Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, jednak jest ważna tylko z aktualną naklejką na legitymację. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.