Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska została utworzona w maju 1953 r. z wieczorowej szkoły inżynierskiej stworzonej z inicjatywy lubelskich stowarzyszeń technicznych. Pierwszym wydziałem, który rozpoczął swoją działalność był Wydział Mechaniczny. W 1963 r. utworzono Wydział Elektryczny, a w 1964 r. dodano do niego specjalność Inżynieria elektryczna.

Od momentu założenia Politechnika Lubelska zarejestrowała 100-krotny wzrost liczby studentów. Wraz z rozwojem proponuje coraz więcej nowoczesnych specjalizacje i kursy.

Politechnika Lubelska kierunki studiów

Lubelska uczelnia oferuje kierunki studiów pierwszego stopnia (inżynierskiego i licencjackiego), drugiego stopnia (magisterskiego) i trzeciego stopnia (doktoranckiego) oraz studiów podyplomowych. Politechnika Lubelska w swojej ofercie edukacyjnej ma również  studia podyplomowe i dodatkowe kursy dla uczniów szkół średnich i pracowników przemysłowych, którzy chcą kontynuować edukację zawodową.

Politechnika w Lublinie składa się z następujących wydziałów:

  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  • Wydział Budownictwa i Architektury
  • Wydział Zarządzania
  • Wydział Inżynierii Środowiska
  • Wydział Technologii
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej

Najpopularniejsze kierunki studiów to mechatronika i budownictwo.

Politechnika Lubelska – akademiki studenckie

Studencki Politechniki Lubelskiej mogą ubiegać o zakwaterowanie w jednym z 4 domów studenckich. Zasady przyznawania miejsca w akademiku dokładnie opisane są na stronie internetowej uczelni.

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zamów kolekcjonerski hologram i odbierz go osobiście albo Twoją naklejke els wyślemy pocztą.