Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska to uczelnia państwowa utworzona w 1834 r. z Instytutu Technologicznego. Swoją obecną nazwę uczelnia otrzymała w 1954 roku.

Patronem Politechniki Krakowskiej jest Tadeusz Kościuszko – bohater narodowy, inżynier i budowniczy odpowiedzialny za fortyfikacje w Krakowie. Dziś PK to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Realizując swoje cele uczelnia dąży do stworzenia krajowej, europejskiej i globalnej przestrzeni dla badań i edukacji.

Politechnika Krakowska jest akredytowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Wydział Architektury CUT uzyskał akredytację Królewskiego Instytutu Brytyjskich Architektów.

PK – programy studenckie

Politechnika Krakowska podpisała 65 umów dwustronnych i 195 umów w ramach programu Erasmus, umożliwiających studentom odbycie studiów za granicą nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale także w USA, Kanadzie, Meksyku i miejscach tak odległych jak Australia, Japonia, Tajwan, Singapur lub w Korei Południowej.

Politechnika Krakowska kierunki

Informatyka, inżynieria biomedyczna, architektura, gospodarka przestrzenna, biotechnologia, automatyka i robotyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn to kierunki, które cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

U nas zamówisz kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację studencką!