Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

PWSZ w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego to państwowa wyższa szkoła zawodowa założona w 1999 w Kaliszu.

 

Kalisz PWSZ Kierunki Studiów

Kaliska PWSZ prowadzi swoją działalność edukacyjną na 5 wydziałach. Są to:

  • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Novum
  • Wydział Politechniczny
  • Wydział Rehabilitacji i Sportu, Collegium Medicum
  • Wydział Medyczny, Collegium Medicum
  • Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

W ramach tych wydziałów uczelnia oferuje kształcenie na takich kierunkach jak np. ratownictwo medyczne, budownictwo, technologia żywienia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie.

PWSZ Kalisz Rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem własnego systemu. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Legitymacja Studencka z hologramem – PWSZ

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.