Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

PWSTE w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna to publiczna uczelnia zawodowa w Jarosławiu na Podkarpaciu założona w 1998 roku. Wcześniej nosiła nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Podstawowym celem Uczelni jest umożliwienie edukacji młodzieży z małych i średnich miejscowości z terenu Polski Południowo-wschodniej.

 

PWSTE Jarosław Kierunki Studiów

Uczelnia PWSTE kształci studentów na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego stopnia w 5 instytutach:

  • Instytucie Ekonomii i Zarządzania
  • Instytucie Humanistyczny
  • Instytucie Inżynierii Technicznej
  • Instytucie Ochrony Zdrowia
  • Instytucie Stosunków Międzynarodowych

Najpopularniejsze kierunki studiów to m.in. ekonomia, zarządzanie, kosmetologia, bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach uczelni działają również Studium Wychowania Fizycznego i Studium Języków Obcych.

 

Jarosław PWSTE Rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem własnego systemu. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Legitymacja Studencka z hologramem – PWSTE

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.