Uniwersytet Opolski

UO – podstawowe informacje

Uniwersytet Opolski jest publiczną uczelnią wyższą w Opolu. Został założony w 1994 roku z połączenia dwóch równoległych instytucji edukacyjnych. Uniwersytet kształci 17.500. Oferuje 32 kierunki studiów i 53 specjalizacje.

Uniwersytet w Opolu

Uniwersytet Opolski składa się z ośmiu wydziałów i kilku innych jednostek, które razem tworzą dynamiczny, nowoczesny i oddany najwyższym standardom nauczania instytucji akademickich. Uczelnia w Opolu stale poszerza ofertę edukacyjną i rozwija współpracę z partnerami akademickimi i biznesowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Uniwersytet Opolski – Szkoła Języka Polskiego

Co więcej, Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego oferuje kursy języka polskiego dla obcokrajowców i przygotowuje naszych studentów do egzaminów zgodnie z europejskimi standardami na wszystkich poziomach – Certyfikat Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej rozpoznawanie znajomości języka polskiego jako obcego.

Uniwersytet Opolski – rekrutacja

Rejestracja na studia na Uniwersytet w Opolu odbywa się przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest na podstawie wyników maturalnych. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według oddzielnych zasad. Harmonogram i zasady rekrutacji na studia szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego.

UO legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Znajdź brakujący hologram kolekcjonerski. Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.