Politechnika Opolska

PO – Podstawowe Informacje

Politechnika Opolska to międzynarodowa wiodąca uczelnia techniczna w Polsce. Zapewnia edukację nie tylko w dziedzinie nauk technicznych, ale także w zakresie zarządzania, turystyki, sportu i fizjoterapii.

Politechnika Opolska Kierunki i Wydziały

Politechnika w Opolu składa się z następujących wydziałów:

  • Wydział Budownictwa i Architektury
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  • Wydział Inżynierii Systemów Technicznych
  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania

Najpopularniejsze kierunki na PO to elektrotechnika, logistyka i mechanika i budowa maszyn.

Politechnika Opolska badania naukowe

Badania naukowe prowadzone na Politechnice Opolskiej dotyczą głównie dziedzin inżynierii, nauk technicznych,  matematycznych, przyrodniczych, ekonomicznych i sportowych. Jednocześnie uczelnia stale dostosowuje profil badań do europejskiej gospodarki rynkowej.

Programy edukacyjne w terenie umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu inżynierii komputerowej, w tym obsługi i programowania komputerów, a także projektowania systemów komputerowych i baz danych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę w zakresie konfiguracji systemów wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i działania systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa w systemach komputerowych i prawie komputerowym.

Politechnika Opolska rekrutacja

Na stronie internetowej Politechniki Opolskiej znajduje się opracowanie dla kandydatów na studia zawierające zasady rekrutacji na studia. W zestawieniu można znaleźć informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji.

ELS elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka to system weryfikacji tożsamości studentów. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania ze zniżek i rabatów studenckich, , m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Legitymacja może również pełnić funkcję karty bibliotecznej, karty miejskiej oraz karty płatniczej.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.