Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

KSW Włocławek

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku to niepubliczna uczelnia założona przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe w 1995 roku. Misją uczelni jest stworzenie studentom przyjaznej przestrzeni i oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości. Od momentu powstania mury Uczelni opuściło ponad 17 tys. absolwentów.

 

Kujawska Szkoła Wyższa Kierunki Studiów

Uczelnia oferuje kształcenie na 15 kierunkach pierwszego i drugiego stopnia we Włocławku i wydziałach zamiejscowych, Grudziądzu i Nowym Targu. Najpopularniejsze kierunki studiów na Kujawskiej Szkole Wyższej to budownictwo, administracja, ekonomia oraz pedagogika.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku Rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem własnego systemu. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Legitymacja Studencka z hologramem – Kujawska Szkoła Wyższa

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.