Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

TSW Toruń

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa to niepubliczna uczelnia działająca od 2003 r i hołdująca jagiellońskim tradycjom. Proces kształcenia w KJ-TSW opiera się na maksymalnym wykorzystaniu doświadczenia praktycznego wykładowców. Co więcej, uczelnia współpracuje z pracodawcami umożliwiając swoim studentom zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla istniejących stanowisk pracy,

 

Kolegium Jagiellońskie Kierunki Studiów

Toruńska Szkoła Wyższa oferuje trzyletnie studia I stopnia oraz dwuletnie kształcenie II stopnia.

 • studia licencjackie i inżynierskie
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Pedagogika
  • Stosunki międzynarodowe
 • magisterskie
  • Pedagogika
  • Stosunki międzynarodowe
  • Administracyjno-ekonomiczne

W ofercie KJ-TSW ma również studia podyplomowe. Oferta edukacyjna Kolegium Jagiellońskiego jest bardzo atrakcyjna pod względem naukowym oraz cenowym.

 

Kolegium Jagiellońskie Misja

Głównym celem działania KJ-TSW jest wzbogacenie potrzeb życia społecznego i gospodarczego w Polsce północnej, poprzez wyedukowanie wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

 

Toruńska Szkoła Wyższa Rekrutacja

Aby dostać się na studia na białostockiej TSW należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tam swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyłaj zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji.

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia w Toruńskiej Szkole Wyższej są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem TSW

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.