Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KUL Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to uczelnia powstała w 1918 r. Jest najstarszą uczelnią w Lublinie i pierwszą katolicką uczelnią w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykłady i ćwiczenia w KUL prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, która wyróżnia się jako nauczyciele i badacze z różnych dziedzin nauki. Absolwenci KUL są doceniani przez pracodawców.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin

KUL składa się z 6 wydziałów w Lublinie i 4 wydziałów poza-kampusowych oferujących 40 programów. Dla studentów dostępne są także obszerne kursy językowe, w tym nie tylko popularne, nowoczesne języki, ale także chiński, hebrajski i sanskryt. Uczelnia posiada jedyny w Polsce Wydział Studiów Celtyckich, który oferuje kursy w języku walijskim i irlandzkim.

KUL jest współzałożycielem i członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, takich jak Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich, Europejska Federacja Uniwersytetów Katolickich lub Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów.

Uniwersytet ma 17 000 studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na studiach licencjackich i magisterskich oraz prawie 1200 doktorantów.

Katolicki Uniwersytet Lubelski kierunki

KUL składa się z ośmiu wydziałów: Wydział Teologiczny, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydział Filozoficzny, Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział w Stalowej Woli i Kolegium Interdyscyplinarnych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Nauk Społecznych.

Najpopularniejsze kierunki studiów na KUL to psychologia, teologia oraz prawo.

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Nie czekaj! Zamów kolekcjonerski hologram do swojej kolekcji już teraz.