Gdański Uniwersytet Medyczny

GUMed

Gdański Uniwersytet Medyczny to najstarsza oraz największa w północnej Polsce wyższa uczelnia medyczna, której historia sięga roku 1945. Uczelnia zajmuje 7 pozycję wśród wszystkich polskich uczelni i 1 miejsce wśród uczelni medycznych według Perspektyw.

GUMed – kierunki i wydziały

GUMed kształci prawie 6000 studentów studiów licencjackich i podyplomowych na czterech wydziałach: Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii.

Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje również bogatą ofertę wysokiej jakości programów akademickich w języku angielskim. Uczelnia prowadzi również aktywną wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus +, a także bierze udział w Sieci Uniwersytetów Morza Bałtyckiego (BSRUN) i ScanBalt.

Gdański Uniwersytet Medyczny – akademiki studenckie

Akademiki znajdują się na terenie kampusu, bardzo blisko budynków uczelni. Kampus składa się z 4 akademików z miejscem dla 1000 studentów, klubu studenckiego „Medyk”, sklepu spożywczego i kserokopiarki. Istnieje również stołówka, która oferuje posiłki w przystępnych cenach dla studentów. Wszystkie akademiki są połączone z Internetem.

GUMed – rekrutacja

Pomorski Uniwersytet Medyczny wymaga zdania na maturze co najmniej trzech przedmiotów na poziomie zaawansowanym: biologię i chemię + matematykę lub fizykę. Rekrutacja kandydatów następuje przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację z wysyłką!