Uniwersytet Gdański

UG

Uniwersytet Gdański to państwowa uczelnia założona w 1970 r. Powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku. Od swego powstania Uniwersytet Gdański ukształtował własne, wyróżniające się struktury i systemy pracy naukowej, integrując w ten sposób humanistykę, nauki społeczne, nauki biologiczne i nauki ścisłe w regionie pomorskim.

Uniwersytet Gdański – kierunki i wydziały

Uniwersytet w Gdańsku składa się z następujących wydziałów:

  • Wydział Biologii (Gdańsk/Gdynia)
  • Wydział Chemii (Gdańsk)
  • Wydział Ekonomiczny (Sopot)
  • Wydział Historyczny (Gdańsk)
  • Wydział Filologiczny (Gdańsk)
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Gdańsk)
  • Wydział Nauk Społecznych (Gdańsk)
  • Wydział Oceanografii i Geografii (Gdynia/Gdańsk)
  • Wydział Prawa i Administracji (Gdańsk, Koszalin)
  • Wydział Zarządzania (Sopot).

UG zyskał uznanie w całej Polsce w zakresie biologii, biotechnologii, nauk ekonomicznych, prawa, psychologii, pedagogiki, fizyki kwantowej, oceanografii i chemii. Prowadzi także ważne centrum nauki języka kaszubskiego.

Uniwersytet Gdański zapewnia kształcenie na 71 kierunkach studiów, obejmujących ponad 200 specjalizacji, na studiach dziennych i weekendowych, na poziomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub w ramach kompleksowych (długoterminowych) pięcioletnich studiów magisterskich.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Znajdziesz u nas ciekawe okazy hologramów kolekcjonerskich, najnowsze i starsze daty naklejek els cały czas w ofercie.