Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

AWFiS Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku to publiczna szkoła wyższa, założona w 1969 roku w Gdańsku-Oliwie. W roku 1973 WSWF przyjęła imię lekarza i chemika Jędrzeja Śniadeckiego, który jest patronem uczelni do dzisiaj. Gdańska Akademia prowadzi aktywną współpracę z innymi uczelniami w Polsce i za granicą, jest członkiem programów Erasmus i Cirius oraz podpisała umowy z wieloma instytucjami i federacjami sportowymi.

Obecnie gdańska uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na pięciu kierunkach I i II stopnia prowadzonych w ramach trzech wydziałów.

  • Wydział Wychowania Fizycznego (kierunki: sport, wychowanie fizyczne)
  • Wydział Turystyki i Rekreacji (turystyka i rekreacja)
  • Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii (fizjoterapia, terapia zajęciowa)

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oferuje bogaty wybór studiów podyplomowych, szkoleń i kursów uzupełniających, a także studiów doktoranckich w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Akademia dodatkowo zapewnia inne formy wspierania kariery, na przykład bezpłatne kursy dla terapeutów rekreacyjnych i przewodników turystycznych, wszystko to w odpowiedzi na pojawiające się na rynku zapotrzebowanie.

AWFiS Gdańsk – rekrutacja

Oprócz typowych zasad internetowej rekrutacji IRK, należy na niektórych kierunkach przejść testy sprawnościowe, m.in. z pływania, lekkoatletyki,czy sportów grupowych. Czasami wyniki z testów sprawnościowych mają dużo większe znaczenie niż wyniki maturalne.

AWFiS legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.