Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

UEHE – podstawowe informacje

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu to  niepubliczna szkoła wyższa powstała w 2001 roku jako uczelnia zawodowa W 2004 roku została przekształcona w uczelnię akademicką. Uczelnia w Elblągu zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych.

 

UEHE Kierunki Studiów

Uczelnia w Elblągu oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów I stopnia. Naukę można kontynuować na studiach II stopnia (magisterskich) lub wybrać studia podyplomowe. Najpopularniejsze kierunki to zarządzanie, administracja i ratownictwo medyczne. Elbląska uczelnia prowadzi również kursy i szkolenia.

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu Kampus Studencki

Uczelnia wyposażona jest w sprzęt multimedialny, sale wykładowe, pracownie medyczne oraz sale seminaryjne i warsztatowe. Budynek szkoły jest też przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dojazd na uczelnie ułatwiony jest przez lokalizację w centrum miasta i bliskie położenie dworca autobusowego i kolejowego.

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Życie Studenckie

Na elbląskiej uczelni student może rozwijać się m.in. w kołach naukowych, chórze akademickim, parlamencie studenckim. Działa tam również parlament studencki, dbający o dobro studentów i wysoki poziom edukacji.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka – Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system potwierdzający tożsamość studenta. Każdy egzemplarz opatrzony jest hologramem potwierdzającym jej autentyczność. Legitymacja dla studentów SGH to nie tylko możliwość korzystania z rabatów i ulg studenckich, ale jednocześnie karta biblioteczna oraz warszawska karta miejska. Legitymacje ELS są wydawane w dziekanacie. Ważność ELS trwa okres jednego semestru, po jego upływie należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Tutaj możesz kupić kolekcjonerski hologram na legitymację studencką z szybką przesyłką.