Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Akademia WSB

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która od 15 kwietnia 2018 roku funkcjonuje jako Akademia WSB to niepubliczna uczelnia akademicka powstała w 1995 roku. Programy studiów na WSB są stale aktualizowane i poszerzane, zwłaszcza w interdyscyplinarności i internacjonalizacji. Uczelnia zwiększa liczbę kierunków studiów i zapewnia studentom możliwość organizowania własnych indywidualnych harmonogramów.

Od początku swojej działalności 30 000 absolwentów zdobyło wiedzę praktyczną i teoretyczną pozwalającą im wejść na europejski rynek pracy. WSB University oferuje studia licencjackie, magisterskie, licencjackie w zakresie inżynierii, doktoranckie i podyplomowe. Do wyboru jest 15 kierunków studiów (m.in. ekonomia, zarządzanie, informatyka, pedagogika i inne) oraz ponad 126 specjalności.

Studenci WSB mogą uzyskać podwójny dyplom realizująć część programu studiów na jednym z partnerskich uniwersytetów za granicą. Każdego roku Akademia WSB w Dąbrowie-Górniczej bierze udział w wielu międzynarodowych programach, takich jak Erasmus +, fundusze norweskie, DAAD, Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży itd. Udział w UE oraz inne projekty międzynarodowe i badawcze przekształciły się w wielostronne wspólne umowy z uniwersytetami w wielu krajach.

Akademia WSB – rekrutacja

Aby dostać się na studia na Akademii WSB w Dąbrowie-Górniczej należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tak swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyła zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji. Zasady, terminy i etapu rekrutacji kandydatów na studia na UR szczegółowo opisane są na stronie internetowej uczelni.

WSB – legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS nie tylko potwierdza status studenta i umożliwia dostęp do bibliotek i innych obiektów uczelni, ale uprawnia także do różnego rodzaju zniżek studenckich, w tym najważniejszej 50% zniżki na korzystanie z transportu publicznego. Niektóre inne firmy transportowe, a także teatry, kina, muzea, a nawet restauracje, mają specjalne ceny dla studentów. W niektórych uczelniach organizacje studenckie zapewniają studentom dodatkowe rabaty.

Potrzebujesz aktualnych hologramów kolekcjonerskich do swojego klasera? Sprawdź nową edycję naklejek els!