Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest publiczną uczelnią założoną w 1954 r.  Jest to koedukacyjna instytucja szkolnictwa wyższego formalnie związaną z religią chrześcijańsko-protestancką oraz równocześnie uczelnią, która kontynuuje działania Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna Warszawa – oferta edukacyjna

Wydział Teologiczny ChAT kształci studentów w zakresie nauk teologicznych. Standard edukacji potwierdza pozytywna ocena Polskiej  Komisji Akredytacyjnej. Wydział wydaje własne czasopismo naukowe „Rocznik Teologiczny ChAT”

Wydział Pedagogiczny ChAT kształci studentów w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej. Współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi: placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, instytucjami opieki społecznej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie, także w trybie dostosowanym do potrzeb osób pracujących  (bezpłatne, odbywające się w soboty oraz dwa popołudnia w tygodniu i są to: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa na studiach licencjackich oraz pedagogika społeczno-kulturowa na studiach magisterskich).

ChAT rekrutacja

Rejestracja na studia na Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie odbywa się przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest na podstawie wyników maturalnych. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według oddzielnych zasad. Harmonogram i zasady rekrutacji na studia szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

ChAT legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.