Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

UTP Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy powstał w 1951 roku, początkowo jako instytut inżynierii zawodowej. Na początku swojej historii kształcił inżynierów chemicznych i mechanicznych. W Uniwersytet został przekształcony w 2011 r. Uczelnia prowadzi m.in. studia techniczne, rolnicze, artystyczne. Zajmuje 23. miejsce wśród uczelni technicznych w kraju.

Bydgoski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy – kierunki i wydziały

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy to wieloprofilowa szkoła wyższa; jedyna w regionie, który integruje nauki rolnicze i technologiczne. W ciągu 55-letniej historii studia na Uniwersytecie ukończyło 38 000 absolwentów, głównie na kierunkach inżynieria lądowa, inżynieria mechaniczna i budowa maszyn oraz rolnictwo.

W chwili obecnej UTP posiada 7 wydziałów i 1 instytut:

  • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  • Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Inżynierii Mechanicznej
  • Rolnictwa i Biotechnologii
  • Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
  • Zarządzania
  • Instytut Matematyki i Fizyki (przy Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej)

Wszystkie wydziały Uniwersytetu mają prawo do nadawania stopnia naukowego doktora, z czego trzy (wydziały rolnictwa i biotechnologii, hodowli i biologii zwierząt oraz inżynierii mechanicznej) również przyznają stopień doktora habilitowanego.

UKW – rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Legitymacja studencka UKW w Bydgoszczy

ELS to Elektroniczna Legitymacja Studencka, która pozwala na identyfikację studentów oraz uprawnia go do korzystanie ze zniżek m.in. na komunikację miejską. Legitymacja z hologramem może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacja studencka jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego i tylko z ważną naklejką na legitymacji.

Potrzebujesz naklejki na legitymacje studencką? Tutaj zamówisz kolekcjonerske hologramy!