Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet jest jedną z najmłodszych uczelni w kraju. Powstał 1 września 2005 r., chociaż jego historia sięga 1969 r.,kiedy to powstało Kolegium Kształcenia Nauczycieli. Obecnie UKW Bydgoszcz to dynamicznie rozwijająca się szkoła wyższa, największa w mieście i druga pod względem wielkości w województwie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby kierunków i form kształcenia, jak i liczby studentów i absolwentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz – kierunki i wydziały

Obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy składa się z wydziałów:

  • Wydział Humanistyczny
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Nauk Technicznych
  • Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Wydział Wychowania Fizycznego, Zdrowia i Turystyki
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Instytut Edukacji Muzycznej

Obecnie bogata oferta edukacyjna obejmuje 41 kierunków na trzech poziomach: studia licencjackie i  inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Uczelnia zapewnia również ponad 30 kursów podyplomowych. Ponadto na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego prowadzone są pełne studia w języku angielskim.

Najpopularniejsze kierunki studiów na UKW to filologia angielska, filologia niemiecka i lingwistyka stosowana.

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem

ELS to Elektroniczna Legitymacja Studencka. Jest ona opatrzona hologramem służącym do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Zamów kolekcjonerski hologram na legitymacje studencką z wysyłką!