Bydgoska Szkoła Wyższa

BSW

Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Uczelnia prowadzi działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju Miasta Bydgoszczy i Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

 

Bydgoska Szkoła Wyższa Kierunki Studiów

Bydgoska Szkoła Wyższa prowadzi studia pierwszego stopnia licencjackie (administracja, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pedagogika, zdrowie publiczne), inżynierskie (budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) oraz magisterskie (fizjoterapia, bezpieczeństwo narodowe, kosmetologia, dietetyka, zdrowie publiczne, logistyka, budownictwo).

Kierunki studiów przystosowane do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a specjalności oparte na najwyższej jakości programach kształcenia.

 

BSW Kampus Studencki

Siedziba uczelni mieści się w budynku przy ul. Unii Lubelskiej i dodatkowo korzysta z laboratoriów w budynkach przy ulicy Kaszubskiej oraz ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego „Natura” nad Jeziorem Charzykowskim

 

Bydgoska Szkoła Wyższa Rekrutacja

Aby dostać się na studia na BSW należy zarekrutować się w systemie internetowym uczelni. Zakłada się tam swoje konto, wpisuje dane osobowe, wybiera kierunek studiów, wprowadza informacje dotyczące swojego wykształcenia (np. matura, licencjat), wnosi opłatę rekrutacyjną, przesyłaj zdjęcie w wersji elektronicznej i czeka się na wyniki rekrutacji.

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia w Bydgoskiej Szkole Wyższej są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka z hologramem BSW

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.