Uniwersytet Białostocki

UB – podstawowe informacje

Uniwersytet w Białymstoku został założony w 1997 r. Uczelnia powstała w wyniku przekształcenia Oddziału Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku po 29 latach jego istnienia. Dziś UB jest jednym z największych i najsilniejszych ośrodków akademickich w północno-wschodniej Polsce ze względu na swoje naukowe standardy i potencjał.

Uniwersytet Białostocki – kierunki i wydziały

Kierunki studiów prowadzone są w ramach pięciu jednostek Uniwersytetu: Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Filologicznego, Wydziału Biologii i Chemia i Wydział Historii i Socjologii. Uniwersytet Białostocki oferuje ponad 30 kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz studia podyplomowe.

Uniwersytet w Białymstoku – współpraca międzynarodowa

Uniwersytet prowadzi badania związane z tematyką pogranicza współpracując z instytucjami naukowymi na Litwie, Białorusi, w Ukrainie i Rosji, a w ramach europejskich programów badawczych realizuje wspólne przedsięwzięcia z zachodnimi partnerami, takimi jak: : Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Holandia.

Uniwersytet Białostocki – rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Uniwersytecie w Białymstoku są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem systemu IRK. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym, która potwierdza status student. Jedna plastikowa karta spełnia rolę trzech dokumentów: tradycyjnej legitymacji, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Każda legitymacja opatrzona jest hologramem. Tylko z naklejką na legitymacje jest ona ważna i upoważnia do ustawowych zniżek (np. -51% na bilety PKP) i rabatów studenckich.

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację z wysyłką już teraz, ilość ograniczona!