Politechnika Białostocka

PB

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w północno-wschodnim regionie Polski. Założona została w 1949 r. jako Prywatne Wieczorowe Kolegium Inżynierskie wraz z wydziałem mechanicznym i elektrotechnicznym i znacjonalizowana w 1951 r. Politechnika Białostocka ostatecznie uzyskała status uniwersytetu w 1974 roku. Uczelnia jest centrum technologicznym regionu, a jej absolwenci są tu bardzo pożądani na rynkach pracy w Polsce i za granicą.

Politechnika Białostocka – kierunki studiów

Obecnie na Politechnice Białostockiej studiuje prawie 13 000 studentów na kierunkach: architektura, inżynieria lądowa i ochrona środowiska, elektrotechnika, informatyka, mechanika, zarządzanie, leśnictwo.

Nowoczesna Politechnika w Białymstoku

W latach 2010-2014 Politechnika Białostocka zrealizowała 28 projektów finansowanych przez Unię Europejską, których łączna wartość wyniosła blisko 270 mln złotych (ponad 62 mln euro). Fundusze te zostały wykorzystane na poprawę infrastruktury uniwersyteckiej, a także sprzętu laboratoryjnego i badawczego, który zapewnia lepsze warunki dla dobrego wykorzystania wiedzy, potencjału intelektualnego, pomysłów i entuzjazmu studentów.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Potrzebujesz wzbogacić kolekcję o nowe naklejki na legitymacje? U nas możesz zamówić hologram kolekcjonerski na legitymacje studencką z wysyłką!