Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

AWF Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest publiczną uczelnią wyższą w Warszawie założoną w 1929 r. W czasach komunistycznych przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego im. Karola Świerczewskiego. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy pasjonują się i uprawiają sport. Na warszawskim AWF można studiować dziennie, jak i zaocznie.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – kampus Studencki

Kampus Akademii Wychowania Fizycznego mieści się na warszawskich Bielanach. Główna siedziba mieści się przy ulicy Podleśnej. Kampus jest bardzo rozbudowany, posiada liczne boiska, stadion, basen oraz korty. Kampus położony jest w pięknej, malowniczej okolicy.

AWF Warszawa Kierunki

Aktualnie Akademia posiada cztery wydziały:

  • Wydział Rehabilitacji
  • Wydział Turystyki i Rekreacji
  • Wydział Wychowania Fizycznego
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

oraz sześć kierunków nauczania:

  • fizjoterapia
  • turystyka i rekreacja
  • wychowanie fizyczne
  • sport
  • pielęgniarstwo
  • kosmetologia (w Białej Podlaskiej)

Akademia prowadzi również studia podyplomowe i doktoranckie.

AWF Warszawa – życie studenckie

Pomimo ciężkiej pracy i nauki, studenci warszawskiej AWF mogą uczestniczyć w licznych imprezach studenckich, wyborach miss, Juwenaliach Pele-mele czy obozach sportowych, które nie tylko rozwijają, ale także integrują grupę.

AWF rekrutacja

Oprócz typowych zasad internetowej rekrutacji IRK, należy na niektórych kierunkach przejść testy sprawnościowe, m.in. z pływania, lekkoatletyki,czy sportów grupowych. Czasami wyniki z testów sprawnościowych mają dużo większe znaczenie niż wyniki maturalne.

AWF – legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.