Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

AWF Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego Krakowie to uczelnia publiczna utworzona w Krakowie w 1950 roku. Akademia współpracuje z firmami z całego kraju realizując liczne zamówienia dotyczące rutynowych testów, ekspertyz i opinii naukowych, a także innych form doradztwa (konsultacje, udział w zespołach naukowych, zespołach ekspertów itp.).

Kraków AWF kierunki

Uczelnia liczy około 5000 studentów oraz około 90 doktorantów. Kandydatom oferuje takie kierunki jak: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, sport turystyka i rekreacja).

Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego prowadzi dobrze rozwinięty program współpracy naukowej i wymiany z wieloma krajami europejskimi (Wielką Brytanią, Finlandią, Austrią, Hiszpanią, Portugalią, Słowenią).

AWF Kraków rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Akademii Ignatianum w Krakowie są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów u nas hologram na legitymacje studencką z wysyłką.