Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

ASzWoj Warszawa

Akademia Obrony Narodowej (dawniej Akademia Obrony Narodowej – AON) to cywilno-wojskowa najwyższa instytucja naukowa obronna w Polsce, która powstała z historycznej Szkoły Rycerskiej założonej 15 marca 1765 r. Dziś Akademia Sztuki Wojennej, podporządkowana jest bezpośrednio Ministerstwu Edukacji Narodowej. ASzWoj jest “alma mater” polskich dowódców i oficerów sztabowych i cywilnych ekspertów w sprawach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Prowadzi również rfóżnorodne badania naukowe dotyczące kwestii obronności państwa, doktryny wojskowej, teorii działań wojennych, sztuki wojskowej, w tym strategii wojskowej, sztuki operacyjnej i taktyki, także w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej, Sztabem Generalnym, Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego oraz innymi polskimi i zagranicznymi instytucjami wojskowymi, naukowymi i akademickimi.

Akademia Sztuki Wojennej – oferta dla Studentów

ASzWoj Warszawa oferuje studentom pięcioletni program studiów, ale również dwuletnie studia podyplomowe oraz czteroletnie programy doktoranckie i habilitacyjne.

Akademia Sztuki Wojennej – rekrutacja

Rejestracja na studia na Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie odbywa się przez internet – za pomocą systemu IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest na podstawie wyników maturalnych. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według oddzielnych zasad. Harmonogram i zasady rekrutacji na studia szczegółowo zostały opisane na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

ASzWoj Warszawa – kierunki

Warszawska Akademia Sztuki Wojennej kształci studentów na takich kierunkach jak:zarządzanie i dowodzenie, bezpieczeństwo, lotnictwo i logistyka, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe, historia, europeistyka i lotnictwa. W większości przedmioty opierają się na technice operacyjno-taktycznej, a w nieco mniejszym stopniu program edukacyjny przewiduje przedmioty specjalistyczne oraz społeczno-polityczne.

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, jednak jest ważna tylko z aktualną naklejką na legitymację. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.