Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

APS w Warszawie to uczelnia z 90-letnią tradycją. Do jej największych zalet należą: wysoko wykwalifikowana kadra, różnorodne programy studiów oraz bardzo dobre warunki studiowania. Akademia oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe, które zapewniają uzupełniające kwalifikacje w zakresie edukacji ogólnej i specjalnej, a także w innych dziedzinach życia społecznego.

APS Warszawa

Misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to wszechstronne przygotowanie wychowawców, nauczycieli i pedagogów specjalnych, którzy będą dbać o dobro osób ze spektrum niepełnosprawności. Wszyscy studenci APS kształceni są w duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkiego rodzaju dyskryminacji.

Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunki

Warszawska APS prowadzi takie kierunki studiów jak:

  • psychologia
  •  socjologia
  •  pedagogika
  •  pedagogika specjalna
  •  praca socjalna
  •  edukacja artystyczna

Studia magisterskie z psychologii rozpoczęto w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Nauk Społecznych. Psychologia na APS posiada dwie specjalizacje – Psychologia Kliniczna i Psychologia Społeczna. Pierwszy przygotowuje studentów do roli diagnosty, terapeuty i psychologa klinicznego, drugi koncentruje się na działaniach poradnictwa, szkolenia, interwencji i coachingu. Obie specjalizacje są również dostępne w ramach studiów niestacjonarnych.

W ramach programów edukacji specjalnej uczelnia skupia się na szkoleniu nauczycieli dla dzieci i dorosłych z trudnościami intelektualnymi, upośledzeniem słuchu, mowy lub wzroku, upośledzeniem ruchowym, niepełnosprawnością fizyczną, a także zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi. Kursy pedagogiczne APD przygotowują do pracy zarówno w szkole (pedagog szkolny), jak i innych specjalnych ośrodkach edukacyjnych.

Akademia Pedagogiki Specjalnej – Legitymacja Studencka

Każdy student Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymuje na początku swojej kariery naukowej legitymację studencką z hologramem, która upoważnia go do zniżek na przejazdy komunikacją miejską oraz różnych innych zniżek. Ważna jest tylko z aktualną naklejką na legitymację. Elektroniczna legitymacja studencka przedłużana jest co semestr, na kierunkach o rozliczeniu rocznym raz w roku.

Szukasz naklejki na legitymację? Tutaj kupisz kolekcjonerski hologram na legitymację studencką.