Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

AMW Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni to uczelnia państwowa, która w 1956 r. przyjęła imię Bohaterów Westerplatte. Jej misją jest kształcenie przyszłych oficerów i cywili w kierunku obrony narodowej, bezpieczeństwa państwa i gospodarki morskiej. Uczelnia nadzorowana jest przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Akademia Marynarki Wojennej – Kierunki i Wydziały

AMW w Gdyni składa się z 4 wydziałów:

  • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Wydział Mechaniczno-Elektryczny
  • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
  • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na Gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej to Mechanika i Budowa Maszyn, Bezpieczeństwo narodowe oraz Automatyka i Robotyka.

 

AMW Rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

 

Legitymacja Studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

 

Zamówisz kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację studencką!