Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego – ALK Warszawa

Akademia Leona Koźmińskiego założona w 1993 r jest prywatną instytucją szkolnictwa wyższego z pełnymi prawami akademickimi. Uczelnia Koźmińskiego uzyskała zarówno polską, jak i międzynarodową akredytację, w tym prestiżową „potrójną koronę” akredytacji (EQUIS, AMBA i AACSB). Może się także pochwalić doskonałymi wynikami w globalnych i krajowych rankingach edukacyjnych, które prezentują wysoką jakość programów i usług.

ALK Koźmiński Warszawa – kampus

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie znajduje się na kampusie o powierzchni 3,4 ha. Znajdują się tam biura dla pracowników naukowych i administracyjnych, sale wykładowe, sale lekcyjne, zaplecze IT, biblioteka, pokoje do nauki, sale konferencyjne, centrum fitnessowe, księgarnia, poczta, punkty ksero, stołówki studenckie i stołówki wydziałowe.

60% wszystkich sal lekcyjnych i sal wykładowych jest wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt IT i ma dostęp do komputerów sieciowych wyposażonych w urządzenia audiowizualne, takie jak monitory z ekranami plazmowymi, telewizory, magnetowidy i magnetofony.

Akademia Leona Koźmińskiego – kierunki

Oferta Uniwersytetu Koźmińskiego obejmuje różne studia licencjackie, magisterskie, MBA oraz doktoranckie. Są one również oferowane w języku angielskim.

Oferta edukacyjna obejmuje: zarządzanie, zarządzanie w środowiskach wirtualnych, finanse i księgowość, ekonomię – rynki międzynarodowe, prawo, administrację oraz nauki społeczne w zarządzaniu : socjologia biznesu i mediów oraz psychologia w zarządzaniu.

Uczelnia Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w następujących dziedzinach: zarządzanie, ekonomia, finanse, socjologia i prawo.

Uniwersytet Koźmińskiego – stypendia studenckie

Do 10% najlepszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Stypendium to zależy od osiągnięć akademickich studenta w poprzednim roku akademickim, co odzwierciedla wysoka średnia zdobyta przez niego. Dlatego studenci mogą ubiegać się o to stypendium od drugiego roku studiów. Również studenci, którzy szczycą się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sztuce lub sporcie, mogą otrzymać ten dodatek. Uczniowie otrzymują pewną liczbę punktów za swoje oceny i osiągnięcia. 10% najlepszych uczniów z listy rankingowej otrzymuje stypendium.

Legitymacje studenckie na Uczelni Koźmińskiego

Każdy student, który dostanie się na studia na ALK Warszawa otrzymuje legitymację studencką z hologramem, który potwierdza status studenta oraz jest uprawnieniem do korzystania ze zniżek.

Zamów kolekcjonerski hologram na legitymację!