Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

AJP Gorzów Wielkopolski

Akademia im. Jakuba z Paradyża to publiczna uczelnia w Gorzowie Wielkopolskim utworzona w 1996 roku przez Fundację Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej. Misją uczelni jest przygotowanie do studentów do zmieniającego się rynku pracy.

 

Akademia im. Jakuba z Paradyża Kierunki Studiów

Gorzowska Akademia kształci studentów na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego (magisterskie) stopnia prowadzonych w ramach pięciu wydziałów:

  • Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
  • Wydziału Ekonomiczny
  • Wydziału Humanistyczny
  • Wydziału Techniczny
  • Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu.

Najpopularniejsze kierunki studiów to ekonomia, informatyka, logistyka i zarządzanie.

 

AJP Gorzów Wielkopolski Współpraca Międzynarodowa

Uniwersytet współpracuje z instytucjami naukowymi na Litwie, Białorusi, w Ukrainie i Rosji, a w ramach europejskich programów badawczych realizuje wspólne przedsięwzięcia z zachodnimi partnerami, takimi jak: : Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Holandia. Akademia posiada również Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych działające pod patronatem Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

AJP Kampus Studencki

Budynek Akademii znajduje się w centrum miasta przy ulicy teatralnej, blisko przystanków autobusowych i tramwajowych. Przy Uczelni istnieje także klub AZS AJP Gorzów Wielkopolski.

 

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Legitymacja ELS upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, jednak jest ważna tylko z aktualną naklejką na legitymację. Okres ważności ELS trwa semestr akademicki, po upływie tego okresu należy dokonać prolongaty legitymacji.

 

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.