Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum Kraków

Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia kościelna prowadzona przez Jezuitów. Powstała w 1989 r. zaraz po obaleniu reżimu komunistycznego przez Solidarność, kiedy to ponownie zabroniono katolickiej edukacji. Uniwersytet znajduje się bardzo blisko Starego Rynku Krakowa.

Akademia Ignatianum w Krakowie – oferta dydaktyczna

Uczelnia składa się z trzech wydziałów: Wydziału Filozoficznego, Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach. Wydział Filozoficzny oferuje pięć kierunków: filozofię, kulturoznawstwo, psychologię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, turystykę i rekreację. Wydział Pedagogiczny sześć kierunków: pedagogika, politologia, praca socjalna, filologia angielska, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze publicznym. Wszystkie wydziały są uprawnione do nadawania tytułów magisterskich. Oferta edukacyjna obu wydziałów obejmuje również szereg studiów podyplomowych.

Akademia Ignatianum rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Akademii Ignatianum w Krakowie są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem systemu eRekrutacja. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Legitymacja studencka z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS opatrzona hologramem służy do weryfikacji tożsamości i statusu studenta. Wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu opłaty. Ważna naklejka na legitymacji upoważnia studenta do korzystania z ustawowych zniżek i rabatów studenckich, m.in. do tańszego o 51% biletu PKP. Okazując legitymację studencką mniej płaci się w teatrach, muzeach, galeriach i na koncertach. Warto pamiętać, że legitymacja studencka uprawnia do zniżek na komunikację miejską również po ukończeniu 26 r. ż.! Dzięki niej można wyrobić również kartę ISIC lub EURO26. To międzynarodowe karty, które zapewniają ubezpieczenie oraz zniżki w punktach handlowych i usługowych na całym świecie.

Szukasz kolekcjonerskiej naklejki na legitymacje? Zamów hologram na legitymacje studencką z wysyłką.