Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

AGH Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza AGH prowadzi badania na poziomie światowym w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Stanowi to podstawę wysokiego poziomu wykształcenia i rozwoju kadry uniwersyteckiej, która ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania uniwersytetu i jego reputacji.

Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków – oferta edukacyjna

Niezwykły potencjał badawczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajduje odzwierciedlenie w szerokim zakresie badań, których wyniki pozwalają na projektowanie innowacyjnych produktów i technologii. Uniwersytet słynie przede wszystkim z osiągnięć w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT. Główne obszary badań Akademii obejmują także fizykę, energetykę, poszukiwanie i przetwarzanie materiałów mineralnych, mechatronikę, inżynierię sterowania i robotykę. Prowadzone są również intensywne badania nad nowymi materiałami i inżynierią biomedyczną. AGH oferuje studentom także zaawansowane laboratoria i sprzęt, wysokiej klasy urządzenia techniczne oraz ścisłą współpracę z firmami technologicznymi i liderami branży.

AGH kierunki studiów

Krakowska Akademia Górniczo-Hutniczej kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy. Na studiach I stopnia oferuje 62 kierunki, na studiach II stopnia – 52.

Kraków AGH – Elektroniczna Legitymacja z hologramem

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS to system weryfikacji tożsamości studentów. Potwierdza status studenta oraz upoważnia do korzystania ze zniżek i ulg studenckich. Na legitymacji studenckiej można również zapisać warszawską kartę miejską. Legitymacja ELS wydawana jest po zakwalifikowaniu się na studia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Jej ważność wynosi okres jednego semestru akademickiego, w przypadku studiów jednolitych, jak np. prawo – jeden rok akademicki.

Zamów kolekcjonerski hologram – naklejkę na legitymację studencką, ilości ograniczone!