Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)

WSFiZ Warszawa

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania) jest niepaństwową szkołą wyższą utworzoną 8 maja 2001 r. Uczelnia kształci studentów w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i medycznych.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zapewnia wysoki poziom nauczania oparty o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia, z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych wzorców edukacyjnych, zmierzających do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi, potrafiących świadomie kreować swoją ścieżkę zawodową.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie może pochwalić się licznymi organizacjami studenckimi, kołami naukowymi czy Akademickim Biurem Karier. Uczelnia ma również własną platformę komunikacji elektronicznej – Extranet.

Co więcej, uniwersytet jest dostępny i przyjazny dla studentów niepełnosprawnych. Posiada również nowoczesne sale dydaktyczne, obszerną bibliotekę i stołówkę.

WSFiZ rekrutacja

Etapy, zasady i terminy rekrutacji na studia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie są dokładnie opisane na stronie uczelni w zakładce przeznaczonej dla kandydatów. Rejestracja na studia odbywa się w formie internetowej – za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych oraz wyniki wybranych przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Legitymacja Studencka WSFiZ

ELS to Elektroniczna Legitymacja Studencka, która pozwala na identyfikację studentów oraz uprawnia go do korzystanie ze zniżek m.in. na komunikację miejską. Legitymacja z hologramem może pełnić funkcję karty bibliotecznej oraz karty miejskiej. Legitymacja studencka jest ważna przez okres jednego semestru akademickiego i tylko z ważną naklejką na legitymacji.

Potrzebujesz naklejki na legitymacje studencką? Sprawdź najnowsze okazy hologramów els!