Wykład na uczelni

WYKŁAD – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Wykład jest jedną z form prowadzonych zajęć na uczelniach wyższych w Polsce. Prowadzący ustnie przekazuje wiedzę. Wykład przebiega w milczeniu słuchaczy,  zazwyczaj na zakończenie mogą oni zadać pytania dotyczące usłyszanych treści. Na uczelniach wyższych można spotkać się z różnymi rodzajami wykładów. Mogą być to wykłady okolicznościowe o charakterze jednorazowym w formie prelekcji na konferencji. Zazwyczaj są to jednak cykle wykładów z konkretnego przedmiotu prowadzone przed określonego wykładowcę dla grupy studentów. Zazwyczaj aby zaliczyć przedmiot, który odbywa się w formie wykładów należy zdać egzamin.

INNE ZAJĘCIA NA UCZELNIACH W POLSCE

Inną formą zajęć na polskich uczelniach są ćwiczenia, konwersatoria oraz laboratoria. Są to zajęcia, w których studenci biorą aktywny udział. Często przedmioty na studiach składają się z teoretycznej części wykładu oraz bardziej praktycznych ćwiczeń lub laboratoriów uzupełniających wykład. Często, aby podejść do egzaminu z wykładu, najpierw należy mieć zaliczenie z ćwiczeń.

31-03-2019 – naklejki kolekcjonerskie ELS już w sprzedaży!