Uczelnie techniczne w Polsce

UCZELNIA TECHNICZNA 

Uczelnia techniczna to uczelnia, która prowadzi nauczanie na kierunkach ścisłych takich jak: informatyka, budownictwo, architektura, matematyka, automatyka i robotyka itp. Uczelnie techniczne, to uczelnia na których można uzyskać tytuły inżyniera oraz magistra inżyniera.

UCZELNIE TECHNICZNE W POLSCE 

Stworzony przez GUS  wykaz wyższych szkół technicznych, obejmuje 18 publicznych uczelni technicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym 14 noszących nazwę politechnika oraz zawiera pięć uczelni niepublicznych.

Uczelniami technicznymi w Polsce są m.in.:

  • Politechnika Warszawska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Lubelska
  • Politechnika Opolska
  • Politechnika Koszalińska

LEGITYMACJA STUDENCKA NA UCZELNI TECHNICZNEJ 

Również na uczelniach technicznych studenci otrzymują legitymację studencką. ELS zapewnia im możliwość korzystania ze zniżek w komunikacji miejskiej czy restauracjach. Aby legitymacja studencka była ważna posiadać musi ważną naklejkę els. Hologramy na legitymację można również kolekcjonować.

31-03-2019 – naklejki kolekcjonerskie ELS już w sprzedaży!