Stypendia dla studentów

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Na polskich uczelniach studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne oraz stypendia naukowe. Stypendia socjalne obejmują standardowe stypendia socjalne, stypendia socjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, z kolei stypendia naukowe obejmują stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

STYPENDIA SOCJALNE DLA STUDENTÓW 

Stypendia socjalne dla studentów przeznaczone są dla studentów zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zazwyczaj są one kierowane do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty ustalonej przez uczelnię. Aby otrzymać takie stypendium należy wygenerować i złożyć oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium w formie elektronicznej poprzez USOSweb.

STYPENDIA NAUKOWE 

Stypendium naukowe i warunki jego przyznawania przez rektora są regulowane przez poszczególne uczelnie. Także wysokość stypendium jest regulowana przez dana uczelnię. Stypendium naukowe można zazwyczaj pobierać od drugiego roku studiowania.

 

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – zamów już dziś!