Studia trzeciego stopnia – doktoranckie

STUDIA DOKTORANCKIE – TRZECIEGO STOPNIA 

Studia trzeciego stopnia, tzw. studia doktoranckie to studia, które kształcą w określonym kierunku naukowym i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Studia doktoranckie mogą mieć rożny czas trwania – zwykle trwają od 2 do 4 lat. Ukończenie studiów trzeciego stopnia nie oznacza uzyskania stopnia naukowego doktora.  Aby go zdobyć należy napisać i obronić rozprawę doktorską. W trakcie studiów doktoranckich, student bierze udział w zajęciach, prowadzi zajęcia, a także realizuje badania do swojej rozprawy doktorskiej.

DLA KOGO SĄ STUDIA DOKTORANCKIE? 

Aby pójść na studia doktoranckie należy ukończyć studia pierwszego oraz drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Liczba miejsc na studia doktoranckie jest ograniczona, dlatego liczy się ocena z pracy magisterskiej oraz wcześniejsza działalność naukowa. Zazwyczaj na studia doktoranckie udają się osoby, które chcą związać swoją zawodową przyszłość z działalnością i pracą naukową na uczelni.

LEGITYMACJA DLA DOKTORANTA 

Doktoranci otrzymują legitymację doktorancką.  Legitymacja doktorancka jest prawie taka sama jak legitymacja studencka. Na legitymacji studenckiej jak i doktoranckiej znajdują się miejsca na hologramy, jednak w przypadku legitymacji studenckiej tych okienek jest 12, zaś na legitymacji doktoranckiej 5. Naklejki zarówno dla doktorantów jak i dla studentów są wykonane tą samą metodą.

Poczuj się jak student, zakup najnowszy hologram kolekcjonerski ELS 31-03-2019!