Studia teologiczne

TEOLOGIA – CO TO JEST?

Teologia to z greckiego nauka o Bogu,  w religiach monoteistycznych jest ona dyscypliną wiedzy posługującą się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Najpowszechniejszy zawód wykonywany przez teologów to katecheta. Studenci kierunków teologicznych na zajęciach czytają teksty największych filozofów oraz analizują teksty religijne.

STUDIA TEOLOGICZNE W POLSCE 

Studia teologiczne w Polsce można podjąć na uczelniach takich jak:

  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Uniwersytet Opolski
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet  Szczeciński
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

LEGITYMACJA STUDENCKA NA STUDIA TEOLOGICZNYCH

Studenci studiów teologicznych, tak samo jak studenci innych kierunków na początku pierwszego roku akademickiego otrzymują legitymacje studenckie. Legitymacje upoważniają do zniżek i ulg między innymi w komunikacji miejskiej oraz restauracjach, kawiarniach czy kinach. By  korzystać ze zniżek jakie daje nam legitymacja studencka należy posiadać na niej aktualną naklejkę ELS. Naklejki są rozdawane co semestr w dziekanacie wydziału. Po ukończeniu studiów teologicznych można zacząć zbierać naklejki ELS w celach kolekcjonerskich.

Hologramy kolekcjonerskie 31-03-19 już w sprzedaży!