Studia magisterskie – drugiego stopnia

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie to forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia. Każdy, kto ukończył studia licencjackie lub inżynierskie oraz ma dyplom to potwierdzający, może ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie. W Polsce, studia magisterskie odbywają się zgodnie z zaleceniami Deklaracji Bolońskiej.  Studia magisterskie można odbywać na tym samym kierunku, na którym skończyło się studia licencjackie, ale nie jest to konieczne. Po studiach magisterskich i obronie pracy dyplomowej, studenci uzyskują tytułu zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

STUDIA MAGISTERSKIE, A LEGITYMACJA STUDENCKA

Każdy student, który dostał się na studia magisterskie, dostaje legitymację studencką. Legitymacja potwierdza status studenta i pozwala na korzystanie z ulg i zniżek studenckich. Aby legitymacja ELS mogła zostać uznana za ważną musi posiadać aktualną naklejkę hologramową ELS. Każda taka naklejka ważna jest okres jednego semestru akademickiego i posiada znak orła, znak RP oraz laserowo nacinaną datę. Naklejki studenckie ELS mogą być też kolekcjonowane.

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – zamów już dziś!