Studia licencjackie pierwszego stopnia

STUDIA LICENCJACKIE – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Studia licencjackie to studia pierwszego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata i kończą się egzaminem licencjackim oraz obronieniem pracy dyplomowej, która musi zostać napisana na ostatnim roku. Wszyscy studenci, którzy dostali się na studia licencjackie, tuż przed ich rozpoczęciem otrzymają legitymację z ważnym hologramem.

STUDIA LICENCJACKIE – JAK APLIKOWAĆ?

Na studia można aplikować po zdaniu egzaminu maturalnego. Rejestracje na studia licencjackie odbywają się internetowo. Każda uczelnia ma swój serwis przeznaczony do rejestracji kandydatów. Wpisują oni tam swoje wyniki z matur. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie wyników maturalnych.

STUDIA LICENCJACKIE – LEGITYMACJA STUDENCKA 

Każdy student na studiach licencjackich otrzymuje legitymację studencką. Legitymacja studencka potwierdza obecność na liście studentów danej uczelni. Aby legitymacja ELS mogła zostać uznana za ważną musi posiadać aktualną naklejkę hologramową ELS. Studenci dzięki legitymacji studenckiej mogą korzystać ze zniżek  i ulg studenckich wynikających ze statusu studenta. Naklejki studenckie ELS mogą być też kolekcjonowane.

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – zamów już dziś!