Studia dwustopniowe w Polsce

STUDIA DWUSTOPNIOWE 

Studia dwustopniowe to podział na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia, który obowiązuje na polskich uczelniach. Podział taki wprowadzony został na mocy systemu bolońskiego. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub studia magisterskie. Natomiast studia stopnia drugiego to studia magisterskie. Poza studiami dwustopniowymi, niektóre studia odbywają się na studiach jednolitych magisterskich.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

Jednolite studia magisterskie to studia zawodowe. Studia jednolite umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy. Mają one przygotować studenta do pracy w określonym zawodzie. Jednolite studia magister kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii).

LEGITYMACJA ELS 

Zarówno na studiach dwustopniowych jak i na studiach jednolitych studenci otrzymują legitymacje studenckie. Dokument jest wydawany na początku roku akademickiego. Po każdym zakończonym semestrze należy udać się do dziekanatu, aby otrzymać nową naklejkę semestralną z aktualną datą ważności.

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – zamów już dziś!