Sesja egzaminacyjna

SESJA EGZAMINACYJNA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

Sesja egzaminacyjna to okres na studiach wyższych w Polsce, w czasie którego  studenci przystępują do egzaminów z przedmiotów na danym wydziale. Sesja odbywa się na koniec każdego semestru akademickiego, czyli dwa razy w roku. Na koniec semestru zimowego odbywa się sesja zimowa, zazwyczaj na końcu stycznia i początku lutego, a na koniec semestru letniego sesja letnia w czerwcu i lipcu. Po każdej z obu sesji podstawowych organizowana jest jeszcze sesja poprawkowa.

SESJA EGZAMINACYJNA, A LEGITYMACJA ELS 

Student nie może przystąpić do egzaminów bez ważnej legitymacji, ponieważ stanowi ona dowód na posiadanie statusu studenta. W trakcie trwania sesji, studenci zachowują więc wszystkie przywileje wynikające z legitymacji studenckiej. Mogą korzystać także z ulg i rabatów studenckich zarówno w komunikacji miejskiej, kolejach PKP jak i w restauracjach i kawiarniach oraz innych miejscach oferujących studenckie zniżki.

 

Hologramy kolekcjonerskie ELS 31-03-2019 – już w sprzedaży!